Pryaniki Dyoshevo Chain/プラヤニキ・ドヨーシェバ・チェーン - Ceylon Tea