Bulochnaya-Konditerskaya (بولوشنايا-كونديتيرسكايا) - Ceylon Tea